สถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่ม ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

        สภาพบ้านเรือนราษฎรหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งถูกน้ำป่าและดินโคลนพัดพังเสียหาย ๘๙ หลังคาเรือน มีผู้เสียชีวิต ๔ ราย และสูญหาย ๓ ราย เส้นทางเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาด ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายเข้าให้การช่วยเหลือราษฎร
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะเดินทางมามอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย บ้านห้วยเดื่อ

 

 

 

 

    ศาสตราภิชานนายแพทย์พิชิต สุวรรณปกรณ์ รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยบ้านต้นขนุน และประชุมหารือเพื่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านถูกน้ำพัดพังเสียหายทั้งหลัง

 

 

 

        นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยี่ยมผู้ประสบภัยและมอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่ม ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด

 

 

 

    นางอรมรัตน์ กลับคล้าย จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด

 

 

    นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกสำรวจพื้นที่ประสบภัยตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด โดยมีนางสาด คันเทีย อาสาสมัครแรงงานตำบลน้ำไผ่ นำเยี่ยมผู้ประสบภัย