เหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่ม ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

        แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่สภาพบ้านเรือนราษฏรหมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยคอม และหมู่ที่ ๕ บ้านห้วยเนียม ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งถูกน้ำป่าและดินโคลนถล่มพัดพังบ้านเรือนเสียหาย ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายเข้าให้การช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด