สรจ.อุตรดิตถ์ ประชุมพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์