สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10/2562

          วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม