สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 จังหวัดอุตรดิตถ์