Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ร่วมกิจกรรมอวยพรปีใหม่ แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ประจำปี 2565

pll_content_description

TOP