Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

pll_content_description

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ในการนี้ นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมฯ
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

TOP