Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดตาสับปะรดอย่างยั่งยืน

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางกรนิกา เขจร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการเสริมสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดตาสับปะรดอย่างยั่งยืน โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เป็นประธานการประชุม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

TOP