Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์

pll_content_description

 

TOP