Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

pll_content_description

TOP