Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานตักบาตรปีใหม่ สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : อุตรดิตถ์-ไชยบุรี สปป.ลาว

pll_content_description

      วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 07.39 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานงานตักบาตรปีใหม่ สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : อุตรดิตถ์ – ไชยบุรี สปป.ลาว ณ ด่านสากลภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานตักบาตรปีใหม่

 

 

 

 

TOP