Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์

0 5544 0172-3

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนประชานิมิตร

ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทร. 0 5544 0172-3

E-mail: uttaradit@mol.mail.go.th

TOP