Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้ากากอนามัย ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง ...

การดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ...

สรจ.อุตรดิตถ์ ห่วงใยรักใครให้ห่าง ...

การใช้ชีวิตในที่ทำงานกับสถานการณ์ COVID-19 ...

การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ...

ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 ...

TOP