Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameคู่มือการปฏิบัติงานโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ขนาด : 6969.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 16:13:53+07

pll_file_nameแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขนาด : 819.23 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 16:12:55+07

pll_file_nameคู่มือการยืนขอรับสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานเกาหลี 2561

ขนาด : 7956.73 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 16:12:17+07

pll_file_nameแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2562-2564

ขนาด : 1855.58 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 16:10:30+07

pll_file_nameแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2560-2564

ขนาด : 1259.45 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 16:08:59+07

pll_file_nameแผนปฏิบัติราชการด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี งปม.2559

ขนาด : 762.56 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 16:08:24+07

pll_file_nameคู่มือผู้ดูแลระบบเว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัด

ขนาด : 2631.24 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 16:07:41+07

pll_file_nameคู่มืออาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 8467.69 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 16:06:40+07

pll_file_nameคู่มือแอปพลิเคชั่นบริการด้านแรงงาน สมาร์ทเลเบอร์ (Smart Labour)

ขนาด : 264.15 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 16:05:30+07
TOP