Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameสิทธิประโยชน์แรงงานไทยฯ ในต่างประเทศ

ขนาด : 8716.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 16:03:59+07

pll_file_nameแบบฟอร์มโครงการพัฒนาทักษะฝีมือ

ขนาด : 99.82 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 16:03:13+07

pll_file_nameแบบฟอร์มโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ

ขนาด : 132.97 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 16:02:37+07

pll_file_nameแบบฟอร์มขอคืนเงินภาษีไต้หวัน

ขนาด : 1053.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:59:32+07

pll_file_nameพ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2537

ขนาด : 862.78 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:58:03+07

pll_file_nameพ.ร.บ.ประกันสังคม

ขนาด : 769.15 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:57:22+07

pll_file_nameพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551

ขนาด : 140.08 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:56:41+07

pll_file_nameพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

ขนาด : 136.8 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:55:27+07

pll_file_nameพ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

ขนาด : 234.69 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:53:57+07

pll_file_nameพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ขนาด : 115.93 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 15:53:14+07
TOP