Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน 64

ขนาด : 86.83 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-02-22 09:31:10+07

pll_file_nameการประเมินความเสี่ยงฯ 65

ขนาด : 162.11 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-02-22 09:19:37+07

pll_file_nameสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 65

ขนาด : 25.71 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-02-21 09:40:30+07

pll_file_nameประกาศจัดชื้อจัดจ้างฯ 65

ขนาด : 181.42 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-02-21 09:17:17+07

pll_file_nameแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุจริต 65

ขนาด : 81 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-02-21 09:11:58+07

pll_file_nameแผนปฏิบัติการฯ ทุจริต ปี 65

ขนาด : 355.58 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-02-21 09:11:08+07

pll_file_nameรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 64

ขนาด : 114.64 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-02-21 07:47:22+07

pll_file_nameรายงานการกำกับติดตาม กชจ. 6

ขนาด : 188.09 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-02-21 07:35:32+07

pll_file_nameแผนดำเนินงานประจำปี 65

ขนาด : 274.12 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-02-21 06:27:29+07

pll_file_nameรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 016

ขนาด : 26.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-02-21 04:49:10+07

pll_file_nameคู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2565

ขนาด : 2478.07 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-11-15 03:56:42+07
TOP