Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายอุรุพงษ์  เวชศรี

นายอุรุพงษ์ เวชศรี

แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศเจตนารมณ์

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 22 ก.พ. 2565

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP