Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวอนงค์นาถ  มีศิริ

นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ

แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า

ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า

โครงการ ม33 เรารักกัน

โครงการ ม33 เรารักกัน

pll_number_of_visitor ครั้ง pll_posted_date 19 ก.พ. 2564
ประกันสังคมลดเงินสมทบ

ประกันสังคมลดเงินสมทบ

pll_number_of_visitor ครั้ง pll_posted_date 4 ก.พ. 2564

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP