Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด กระทรวงแรงงาน ...

Mol-Thailand

สรจ.อต. ร่วมกิจกรรม “แรงงานปันสุข” ...

Mol-Thailand

ไต้หวันปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี พ.ศ. 2566 ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์ QR Code การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ...

Mol-Thailand

12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...

Mol-Thailand

สรจ.อต. ขอเชิญชวน สปก.ช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน สปก. ...

TOP