Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอตรดิตถ์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

      วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

 

 

TOP