Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2564

pll_content_description

  

ไฟล์แนบ:

pll_file_name1.ผลแรงงานนอกระบบ 64

ขนาด : 5582.94 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 30 ส.ค. 2564

pll_file_name2.บทสรุปผู้บริหาร

ขนาด : 61.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 30 ส.ค. 2564
TOP