Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

‘สรจ.อต.’ชี้แจงการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางกรนิกา เขจร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ชี้แจงการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันแก่แรงงานไทยที่มีสิทธิ์ ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันจำนวน 2 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและป้องกันการถูกหลอกลวง

TOP