Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังวัดหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้ นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2565 ในการนี้ นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

TOP