Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ร่วมประชุม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

pll_content_description

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุม ” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมต้นทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

TOP