Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

pll_content_description

สรจ.อต. ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายพยงค์ ยาเภา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ
นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล และ นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย คณะกรรมการ
ติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ

TOP