Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีไต้หวัน ให้กับแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานประเทศไต้หวัน

pll_content_description

TOP