Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงาน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560"

pll_content_description

     นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงาน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุรชัย มณีประกร ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP