Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

pll_content_description

     วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมฯ

 

TOP