Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ...

Mol-Thailand

‘สรจ. อุตรดิตถ์’ ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือ ‘แรงงานกลุ่มเปราะบาง ...

Mol-Thailand

‘สรจ.อต.’ จัดโครงการ ‘ปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ’ ...

Mol-Thailand

‘สรจ.อต.’ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ...

TOP