Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

วีดิทัศน์

ช่อง TNN สปส.พร้อมฉีดวัคซีนผู้ประกันตนม.33 มิ.ย.นี้ ...

เตือนภัยนายหน้าแรงงาน ...

ผ่อนผันแรงงาน 3 สัญชาติ ทำงานในไทยต่อ ...

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าววันแรก ...

...

เตรียมเสนอต่อวีซ่าทำงาให้แรงงานข้ามชาติต่อไปอีก 6 เดือน ...

สถานการณ์ด้านแรงงานรอบสัปดาห์ ...

TOP