Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

‘สรจ. อุตรดิตถ์.’ ร่วมรับชมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE  ในงานประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564

‘สรจ. อุตรดิตถ์.’ ร่วมรับชมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE ...

‘สรจ.อต.’ ร่วมประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์

‘สรจ.อต.’ ร่วมประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ...

Mol-Thailand

‘สรจ.อต.’ร่วมพิธีเปิดการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ...

Mol-Thailand

‘5 เสือแรงงานอุตรดิตถ์’ ร่วมรับฟังการเล่าเรื่อง “Smart Work , Smart ...

TOP