Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

‘สรจ.อต.’ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ‘อสร.’ ...

Mol-Thailand

‘สรจ.อต.’ เดินหน้าขับเคลื่อน ‘แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566 – 2570 ...

Mol-Thailand

‘สรจ.อต.’ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ‘อสร.’ ...

Mol-Thailand

‘สรจ.อต.’ ชี้แจงภารกิจและติดตามผลการปฏิบัติงาน ‘อสร.’ ...

Mol-Thailand

‘สรจ.อต.’ สนับสนุนการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ‘ดวงตาแรงงาน’ ...

Mol-Thailand

‘สรจ.อต.’ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ...

Mol-Thailand

รองนายกฯ ‘ประวิตร’ ติดตามผลงาน ‘ก.แรงงาน’ รอบ 1 ปี ...

Mol-Thailand

‘สรจ.อต.’ ชี้แจงภารกิจและติดตามผลการปฏิบัติงาน ‘อสร.’ ...

TOP